A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
LV1
  [ ... ]
3RH1422-1BB40
3RH1422-1BE40
3RH1422-1BF40
3RH1422-1BG40
3RH1422-1BM40
3RH1422-1BP40
3RH1422-1BW40
3RH1431-1AB00
3RH1431-1AD00
3RH1431-1AF00
3RH1431-1AH00
3RH1431-1AK60
3RH1431-1AM20
3RH1431-1AN20
3RH1431-1AP00
3RH1431-1AP60
3RH1431-1AR60
3RH1431-1AU00
3RH1431-1BB40
3RH1431-1BD40
  [ ... ]
LV1AO
LV35
LV50
LV60
LV65
LV70
LV71
LV72
LV79
LVCN
LVIN
M
N
O
P
S
W
2008: LV1:
3RH1422-1BB40 , , 4-, 2O+2, S00, DC 24 V
3RH1422-1BE40 , 4 2+2, S00, DC 60V
3RH1422-1BF40 , , 4-, 2O+2, S00, DC 110 V
3RH1422-1BG40 , 4 2+2, S00, DC 125V
3RH1422-1BM40 , , 4-, 2O+2, S00, DC 220 V
3RH1422-1BP40 , 4 2+2, S00, DC 230V
3RH1422-1BW40 , 4 2+2, S00, DC 48V
3RH1431-1AB00 , , 4-, 3O+1, S00, AC 24 V, 50/60
3RH1431-1AD00 , , 4-, 3O+1, S00 AC 42 V, 50/60
3RH1431-1AF00 , , 4-, 3O+1, S00, AC 110 V, 50/60
3RH1431-1AH00 , 4 3+1, S00 AC 48V, 50/60HZ
3RH1431-1AK60 , 4 3+1, S00 AC 110V, 50HZ/120V, 60HZ
3RH1431-1AM20 , 4 3+1, S00 AC 208V, 50/60HZ
3RH1431-1AN20 , 4 3+1, S00 AC 220V, 50/60HZ
3RH1431-1AP00 , , 4-, 3O+1, S00, AC 230 V, 50/60
3RH1431-1AP60 , , 4- 3O+1, S00, AC 220 V 50 /240 V 60
3RH1431-1AR60 , 4 3+1, S00 AC 400V, 50HZ/400...440V, 60HZ
3RH1431-1AU00 , 4 3+1, S00 AC 240V, 50/60HZ
3RH1431-1BB40 , , 4-, 3O+1, S00, DC 24 V
3RH1431-1BD40 , 4 3+1 DC 42V

««    «    163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173    »    »»


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22