A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
LV1
  [ ... ]

3RH1440-1BW40

3RH1911-1AA01
3RH1911-1AA10
3RH1911-1BA01
3RH1911-1BA10
3RH1911-1FA02
3RH1911-1FA02-ZW95
3RH1911-1FA02-ZW96
3RH1911-1FA02-ZW97
3RH1911-1FA02-ZW98
3RH1911-1FA02-ZX95
3RH1911-1FA11
3RH1911-1FA11-ZW95
3RH1911-1FA11-ZW96
3RH1911-1FA11-ZW97
3RH1911-1FA11-ZW98
3RH1911-1FA11-ZX95
3RH1911-1FA20
3RH1911-1FA20-ZW95
3RH1911-1FA20-ZW96
  [ ... ]
LV1AO
LV35
LV50
LV60
LV65
LV70
LV71
LV72
LV79
LVCN
LVIN
M
N
O
P
S
W

3RH1440-1BW40

, 4 4 S00, DC 48 V,

3RH1440-1BW40:

:3RH14401BW40, 3RH1 440-1BW40
():0.498
:4 - 6 (B)
():1
:LV1 -
:101 - , , SIMIREL ( , .)


127411 .
. .157
.:+7(495) 259-08-22